Imprima

Marchfelder Zwiebel GesmbH

Comerţ cu produse agricole

Director administratif: Joachim Valis

Mobil: +43 (0)664 460 61 65

E-Mail: office@valis.at

Web: www.valis.at

Competență judiciară: Tribunal Comercial din Korneuburg

Numar registrului comerical: FN 222673 k

Număr TVA: AT U54259207

 

Declaraţie de renunţare (disclaimer)

Răspunderera pentru conţinut

Conţinutul paginilor noastre a fost creat cu cea mai mafre grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta corectitudinea şi caracterul corect şi actual al conţinutului. În calitate de furnizori de servicii, suntem responsabili pentru  propriul conţinut de pe aceste pagini, conform legilor generale şi în conformitate cu art 7, par. 1 din legea privind drepturile de acces la serviciile de comunicare şi de informare. Conform articolelor de la 8 până la 10 din legea privind drepturile de acces la serviciile de comunicare şi de informare, în calitate de furnizor de servicii nu suntem responsabili pentru monitorizarea informaţiilor externe transmise sau memorate, şi nici pentru certerarea celor care indică o activitate ilegală, în funcţie de situaţie.

Obligaţia de ştergere sau blocare a utilizării informaţiilor conform legilor generale, nu este afectată de această prevedere. Răspunderea în acest sens este posibilă numai începând cu momentul în care se aduce la cunoştinţă o încălcare conrectă a drepturilor. În cazul în care ni se aduce la cunoştinţă o încălcare a drepturilor, vom şterge imediat conţinutul respectiv.

Eleminare sa suspendare ale utilisari informatiolor nu sunt ocupate. O astfel de excludere este posibil incepand cu cunostinta violarii a legii. Daca avem cunoastere unei aceste violari suspendam imediat continutele.

Răspunderera pentru link-uri

Oferta noastră conţine link-uri către site-uri externe ale terţilor, şi nu avem nicio influenţă asupra conţinutului acestora. De aceea, nu putem oferi nicio garanţie pentru aceste conţinuturi externe. Furnizorul site-urilor se face responsabil pentru conţinuturile site-urilor din link-uri. Site-urile cu link sunt verificate în ceea ce priveşte posibilele încălcări ale drepturilor, în momentul conectării. Până în momentul conectării nu s-au recunoscut conţinuturi care să încalce anumite drepturi.

Verificarea permanentă a conţinutului site-urilor conectate nu este acceptabilă însă fără indicaţii concrete referitoare la o încălcare a drepturilor. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă încălcări ale drepturilor, vom şterge imediat conţinutul respectiv.

Drept de autor

Conţinutul şi lucrările create de beneficiarul site-ului, prezentate în aceste pagini se supun legislaţiei Austriei (Germaniei) privind drepturile de autor. Multiplicarea, prelucrarea, diseminarea şi utilizarea de orice fel în afara limitelor drepturilor de autor necesită aprobarea scrisă a autorului/ redactorului. Descărcarea şi copierea acestei pagini este permisă numai pentru utilitare privată.

În măsura în care conţinutul acestei pagini nu a fost creat de beneficiar, se vor avea în vedere drepturile de autor ale terţilor. Conţinuturile terţilor vor fi marcate în mod special ca atare. Totuş, în cazul în care vă atrage atenţia o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informaţi corespunzător. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă încălcări ale drepturilor, vom şterge imediat conţinutul respectiv.

 

 

Imprima

Ne vizitați!

Marchfelder Zwiebel GmbH
Mobil: 0043 (0)664 460 61 65
E-Mail: office@valis.at

Agricultura familiei Valis
Tel: 0043 (0)680/3026199
E-Mail:  sabine@valis.at

Obere Hauptstrasse 63
A-2291 Lassee